Kodeks ponašanja Škole nogometa NK Ivančice

Kodeks roditelja, članarina, Fair Play, kodeks igrača, trening, treneri na treningu

Poštovani roditelji i djeco, Nogometni klub Ivančica radi dobrobiti djece i bolje suradnje roditelja i trenera promiče duh Fair Play-a pa Vas pozivamo da navedena pravila pročitate i ista usvojite u svoj svakodnevni život, trening i utakmice.

Preuzmite u PDF formatu: Kodeks ponašanja Škole nogometa


Pravila i kodeks ponašanja u Školi nogometa NK Ivančice

Kodeks roditelja

Na treningu i natjecanju

 • Za vrijeme treninga i natjecanja nije dozvoljen ulazak na sportske objekte i druge službene prostore kluba.
 • Prije, za vrijeme i poslije natjecanja i treninga ne savjetuje trenera kako da radi svoj posao.
 • Ne dobacuje nedolične komentare djeci, trenerima, delegatima i drugim službenim osobama te roditeljima druge djece na igralištu, na društvenim mrežama, u SMS komunikaciji ili Internetu.
 • Ne pokušava biti trener svome djetetu za vrijeme treninga i natjecanja.

Roditelji i odnosi

 • Roditelji nogometaša dužni su se ponašati na treninzima i utakmicama u duhu Fair-play-a.
 • Sve svoje probleme u školi, nogometaš je dužan riješiti sam sa nadležnim trenerom.
 • Ukoliko nogometaš nije u stanju riješiti problem sa nadležnim trenerom, roditelj je dužan obratiti se najprije treneru, a zatim koordinatoru ili voditelju škole nogometa.
 • Sve troškove nastupa djece na turnirima od prijevoza, kotizacije, prehrane i smještaja snose roditelji.

Djeca koja izostanu iz škole zbog obveza u školi nogometa dobit će ispričnice za svoje izostanke u dogovoru roditelja i trenera.

NK Ivančica je klub u kojem roditelji sudjeluju u skladu sa svojim mogućnostima i doprinose volonterski svojim radom na dobrobit djece, donacijama i zalaganjem u duhu Fair-Play-a.

Za ne pridržavanje navedenih pravila koje propisuje ovaj kodeks primijenit će se sljedeće kazne:

 1. Opomena
 2. Ukor
 3. Isključenje iz kluba

Ja, roditelj nogometaša:

 1. Neću prisiljavati svoje dijete da se bavi sportom – nogometom.
 2. Uvijek ću imati na umu da dijete sudjeluje u sportu – nogometu kako bi se zabavljalo i da je igra za djecu, a ne za odrasle.
 3. Obavijestit ću trenera o bilo kakvim fizičkim ograničenjima ili bolestima koja mogu utjecati na sigurnost mog djeteta ili druge djece.
 4. Naučit ću pravila igre i politike lige.
 5. Ja (i moji gosti) biti ćemo pozitivan primjer djeci i poticat ćemo sportsko ponašanje iskazujući poštovanje, pristojnost i podršku svim igračima, trenerima, službenim osobama i gledateljima na svakoj utakmici ili drugom sportskom događaju.
 6. Ja (i moji gosti) nećemo učestvovati ni u kakvom obliku ne sportskog ponašanja sa  službenim osobama, trenerima, igračima ili drugim gledateljima / roditeljima kao što su dobacivanje i ruganje; odbijanje rukovanja ili upotreba prostačkog ili uvredljivog jezika ili gesta.
 7. Neću ohrabrivati nikakve postupke ili ponašanje koje bi moglo ugroziti zdravlje ili dobrobit igrača.
 8. Neću na društvenim mrežama ili SMS komunikacijskim grupama pisati neprimjerene komentare, ponižavati ili neprimjereno vršiti pritisak na trenera i druge roditelje ili članove kluba
 9. Učit ću svoje dijete da igra pridržavajući se pravila i da eventualne sukobe rješava bez neprijateljstva ili nasilništva.
 10. Zahtijevat ću da moje dijete tretira ostale igrače, trenere, službene osobe i gledatelje s poštovanjem bez obzira na rasu, vjeru, boju kože, spol ili sposobnost.
 11. Učiti ću svoje dijete da je važnije dati sve od sebe nego pobijediti, tako da se nikad ne osjeti poraženim radi rezultata natjecanja ili svojih sposobnosti.
 12. Hvalit ću svoje dijete za poštenu igru i zalaganje i nastojati da se uvijek osjeća kao pobjednik.
 13. Nikad neću vikati ili se rugati svom djetetu ili bilo kojem drugom igraču radi pogreške ili poraza.
 14. Isticat ću prednosti vježbanja i razvoja sposobnosti nad pobjeđivanjem. Također ću umanjivati vrijednost ‘pobjedničkog natjecanja’ u mlađim dobnim kategorijama.
 15. Promicati ću emocionalnu i fizičku dobrobit natjecatelja iznad bilo kakvih vlastitih želja za pobjedom mog djeteta.
 16. Poštovati ću službene osobe i njihov autoritet tokom igre i nikad neću dovoditi u pitanje, diskutirati ili se suprotstavljati trenerima na igralištu, već ću sva pitanja raspraviti na dogovorenom mjestu i vremenu.
 17. Za svoje ću dijete zahtijevati okolinu bez droga, cigareta i alkohola, a sam ću se suzdržavati upotrebe istih na svim sportskim događanjima.
 18. Suzdržavati ću se ‘treniranja’ svog djeteta ili ostalih igrača tokom utakmica i/ili treninga, osim u slučaju da sam jedan od službenih trenera momčadi.
 19. Slažem se da ukoliko prekršim neko od navedenih pravila budem disciplinski kažnjen opomenom trenera, službene osobe i/ili kluba.
 20. Nastojati ću, u skladu sa mogućnostima, pomoći boljoj organizaciji i podizanju standarda u klubu bilo novčanom pomoći, bilo donacijom materijalnih resursa, nalaženjem drugih donatora i sponzora, raznim uslugama direktno ili indirektno vezanim za rad sa najmlađima.

Neću ometati treninge u okviru nogometne škole niti ću biti blizu terena za vrijeme treniranja.


Članarina

Članarina kluba plača se najkasnije do 20-og u tekućem mjesecu, a uključuje stručni nadzor, korištenje klupske opreme, rekvizita i prostora.

Svaki član škole nogometa tj. njegov roditelj ili staratelj dužan je redovito podmirivat mjesečnu članarinu. Mjesečna članarina iznosi 150.00 kn.

Članarina za drugo dijete iznosi 100,00 kn. a za svako slijedeće je besplatna.

Članarina se uplaćuje na račun NK Ivančice IBAN HR2423600001101743204 s pozivom na broj HR00 – datum, sa opisom plaćanja: ime i prezime djeteta, selekcija, članarina za __. mjesec.  

Neredovito plaćanje članarine za sobom povlači disciplinsku mjeru – isključenja.

Dijete se može osloboditi plaćanja škole nogometa ukoliko za to odluku donese izvršni odbor na temelju pismenih potvrda stručnih institucija i provjere situacije na terenu.


Dodatak „Fair Play“

Što je Fair Play (fer-plej)?

Fer znači držati se dogovorenih pravila, odreći se nepravedno stečenih prednosti, imati jednake šanse, obzirno se ponašati, poštovati svog protivnika u sporu i prihvaćati druge i drukčije. Fer ponašanje kao sportska i moralna norma danas je ugroženo, i to ne samo u sportu, nego i u drugim područjima društva. Istovremeno, pravila fer ponašanja mogu biti orijentir za moguće ponašanje u svijetu punom natjecateljskog duha.

Deset principa Fair Play odgoja

 1. Fair Play je izraz ljudskog držanja koje se očituje u obzirnom ponašanju prema samom sebi, prema drugima, ali i prema svojoj okolini. Fair Play nalazimo u sportu, ali i u drugim područjima života.
 1. Fair Play je osnova kvalitetnog ponašanja u međuljudskim odnosima i u odnosima ljudi prema svojoj okolini. Apeli, zabrane ili kazne nisu  sveobuhvatna sredstva, oni ne djeluju u svim situacijama i ne djeluju trajno. Potrebno je odabrati metode koje su djelotvornije.
 1. Za fer ponašanje potrebno je ispuniti neke preduvjete. Obazrivost, iskrenost, samopouzdanje, znati se nositi s porazom i empatija su preduvjeti koji su potrebni za to i koje treba njegovati i podržavati. Moralno učenje znači stalni rad na razvoju vlastite osobnosti. Fer ponašanje se ne može predavati kao školski predmet, ali se može doživjeti od drugih i naučiti.
 1. Te sposobnosti sportaši – nogometaši mogu vidjeti u u školi nogometa u kojem nema neprijateljstava među nogometašima, gdje vlada otvorena atmosfera i razumijevanje.
 1. Principu uspjeha koji je obilježen natjecanjem, pobjedom i porazom mora biti oduzeta oštrina. Trebalo bi unapređivati timski rad, razvijati osjećaj za kvalitetu igre, naglašavati osjećaje igrača.
 1. Nije samo važno ono što radimo, nego i na koji način to radimo.
 1. Mi smo učitelji uzori – ne naše riječi, već naša djela i način na koji se odnosimo prema sportašima i na koji rješavamo konflikte – to je ono što nas čini dobrim pedagozima.
 2. Moralno djelovanje zahtijeva samostalnost i osjećaj odgovornosti. Da bi se te sposobnosti razvijale, moraju se stvoriti uvjeti za to, na primjer – pružiti nogometašima mogućnost da sudjeluju pri donošenju formalnih i neformalnih pravila u školi nogometa.
 1. Spremnost i sposobnost da se rješavaju konflikti mora biti prenesena i poticana rano. Konflikti se ne smiju samo negativno ocjenjivati, oni se moraju predstaviti i kao mogućnost da se situacija promijeni ili razvije u pozitivnom smislu, ali i kao izazov da se još više poradi na temi Fair Playa i fer ponašanja.
 1. Cilj Fair Play odgoja mora biti i što manje angažiranje sudaca. Sudac bi trebao biti “transplantiran” u svakog od nas. Sljedeći citat to sasvim jasno izražava: “Svatko pazi na to da ga susjed ne prevari, ali dolazi dan kada će svatko paziti da on ne prevari svog susjeda.”

Kodeks igrača

Jedanaest pravila za Fair Play meč

 Prije igre

 1. Tvoja namjera treba biti igrati fer i nikoga ne povrijediti namjerno!
 2. Razmijeni nekoliko pristojnih riječi sa svojim protivnikom i pitaj ga kako se zove!
 3. Neka te raduje igra, a ne pobjeda!
 4. Napravite krug i recite: mi smo tim, oni drugi su samo naši protivnici u sportu!

Tijekom igre

 1. Pridržavaj se pravila, pazi na upute koje daje sudac!
 2. Ostani smiren, čak i ako te drugi provociraju!
 3. Ne slušaj gledatelje kad traže da igraš grubo!
 4. Ako nešto ne krene onako kako je planirano ili tvom timu prijeti poraz, misli na to da je nogomet samo igra!
 5. Ponašaj se i postavi i prema svojim suigračima i prema protivničkim igračima jednako, čak i ako govore nekim drugim jezikom, imaju drugu boju kože ili su pripadnici neke druge religije!

 

Nakon igre

 1. Raduj se pobjedi, ali ne omalovažavaj drugi tim! Čestitaj pobjedničkoj ekipi!
 2. Svim igračima zahvali za igru, čak i ako nije sve proteklo onako kako si priželjkivao!

Fair Playa ne označava samo poštivanje dogovorenih pravila igre, nego i u širem smislu obuhvaća i držanje sportaša: poštivanje protivnika i očuvanje psihičkog i fizičkog dostojanstva. Onaj sportaš koji se može staviti u poziciju svog protivnika ponaša se fer.” (Izvod iz Deklaracije Internacionalnog komiteta Fair Playa “)


Trening

Nogometaš je dužan biti redovit na treningu.

Nogometaš je dužan j dolaziti na trening u zakazano vrijeme.

Izostanak sa treninga nogometaš je dužan najaviti svom treneru unaprijed.

Izostanak duži od 14 dana nogometaš je dužan najaviti treneru škole nogometa pismenim putem.

Nogometaš može opravdati naknadno izostanak pismenim putem (liječničko uvjerenje i sl.)

 

Disciplina

Disciplina je jedan od najvažnijih faktora u kolektivnom sportu i nogometaš je dužan obratiti posebnu pažnju na ponašanje.

Treneri

Na treningu

 • Trener je nositelj kvalitete rada na treningu.
 • Trener dolazi najmanje 15 minuta prije početka aktivnosti, a odlazi posljednji.
 • Trening odrađuje u sportskoj opremi.
 • Za svakodnevne aktivnosti uz pomoć djece preuzima i vraća opremu.
 • Aktivno sudjeluje na satu treninga (demonstracija elemenata tehnike i taktike), te provodi aktivan nadzor nad djecom s kojom radi.
 • Objašnjenja i upute trebaju biti jasne i dostupne djetetu.
 • Tijekom termina treninga posvećen je djeci, ne razgovara na mobitel, niti sa roditeljima.
  Poštuje sebe i djecu s kojom radi.
 • Poštuje dogovorene odluke Škole nogometa o rasporedu i mjestu održavanja trenažnih aktivnosti i utakmica.
 • Obavezno i aktivno sudjeluje u radu Škole nogometa.
 • Jedan dan mjesečno uz određenu satnicu, posvećuje vrijeme roditeljima djece s kojom radi.


NK Ivančica Ivanec

NK Ivančica Ivanec je klub čiji temelji sežu od davne 1934. godine. Vrijednosti koje promičemo jesu fizička aktivnost i zdravlje koje postižemo u kontinuiranom radu s djecom i mladima. Danas u svojem trenažnom i igračkom procesu NK Ivančica konstantno ima oko 300 aktivnih igrača, od najmlađih početnika do najstarijih veterana. NK Ivančica je vrlo perspektivna sredina zadovoljnih igrača, roditelja i brojnih simpatizera čija budućnost je osigurana kvalitetnim vodstvom i brigom za sudionike.


Kontaktirajte nas

+385 98 200 744